Seda Yekeler
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuna Yekeler
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı