YABANCI DİL EDİNİMİNE DAİR

Ordu’da projelerimiz kapsamında birçok okul ziyaret ettik. Okuldaki eğitimciler, öğrenciler ve veliler ile de dil ediniminin önemi hakkında kısa söyleşilerde bulunduk.

Dil ediniminin öneminin ülke olarak farkında olduğumuzu fakat bilincini taşımadığımızı bu yüzden de mevcut eğitim sistemindeki eksiklikler nedeniyle tam anlamıyla yabancı dile karşı hâkimiyet kuramadığımızı ve insanların yabancı dile hep bir çekince ile yaklaştıklarını dile getirdiler.

Seda Yekeler, geliştirmiş olduğu YEK Metot ile ve yapmış olduğu çalışmalarla bu soruna çözüm getirdiğini, eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlayabilmek için ilk ve tek dil vakfı olan SEYEV’i kurarak ve yöntemini gönüllü eğitmenlerle paylaşarak tüm ülkeye yaymak için vermiş olduğu çabalardan bahsederek konu hakkında insanları bilgilendirdi.