Seyev Dil Kasabası: Beytepe Ortaokulu

Yabancı dil öğrenimi doğası gereği ancak duyarak ve konuşarak tamamlanabilmektedir. Öğrencilerin yabancı dil ile aralarında bir tabu olan mesafenin kapanması ise eğitim bilimciler tarafından yıllardır süren bir araştırma konusudur. Son yıllarda yapılan iyileştirmelerle öğrenciler sınıf içinde İngilizce konuşma korkularını atlatmaya başlasalar da ders saatleri bittikten sonra çevrelerinde İngilizceye dair herhangi bir figür ya da mekân yaratma olasılıkları azalmaktadır. Okullarda hem sınıfların kalabalık olması hem de fiziksel koşulların yetersizliği gibi sorunlar yüzünden, öğrenciler dil eğitimine tedirgin ve önyargı ile yaklaşmaktadır.

Bu alanda, yabancı dil öğrenimine karşı oluşan mesafeli yaklaşımı yıkmaya çalıştığımız ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğümüz vakfımızın en önemli projelerinden biri olan ‘SEYEV Dil Kasabası’nı Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirmiş bulunmaktayız. Kaliteli bir yabancı dil eğitimine yeni bir bakış açısı katmak adına başlatılan ve ilk pilot uygulaması Beytepe Ortaokulu’nda gerçekleşen projede öğrencilerin tur atabilecekleri “Postane” , “Banka” , “Manav” , “Restoran” , “Butik”, “Telefon kulübesi” gibi gündelik hayatta karşılaştığımız mekânlar yer almaktadır. İngilizceyi birebir yaşayarak deneyimleyebilecekleri kasabada, oluşturulan mekânların her birinin içinde aynı anda 4 öğrencinin sığabileceği alanlar bulunmaktadır.

Her bir mekânın içinde ve dışında niteliği ve işlevi ile ilgili kelime ve kelime grupları ile öğrenciler sokakta gezinirken, etraflarında basit bir İngiliz sokağı mizanseni görecek ve kelime bilgilerini pekiştirebilme şansları bulacaklar.

Proje kapsamında okulun farklı mekânlarında da öğrencilerin İngilizce ve yabancı dil fikri ile sürekli temas kurması sağlanmaya çalışılmaktadır. Dil Sokağı’na giden yollarda İngilizce yön isimleri şekilli görseller ile sağlanmaktadır. Kullanılmayan fakat öğrencilerin dikkatini çekebilecek okul duvarlarında ise gündelik hayatta öğrencilerin sıkça karşılaştığı kelime grupları yer almaktadır.

Vakıf Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Dil Kasabası Başvuru Koşulları

  • Okul mevcudunun 500 öğrenciden az olmaması gerekmektedir.
  • Okulun projesinin gerçekleşebilmesi için en az 20 metrekarelik bir alan ayırabilmesi gerekmektedir.
  • Okullar TEOG yabancı dil başarı sıralamalarına göre değerlendirmeye ve sıralamaya alınacaklardır.

Öncelikli olarak maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilerin olduğu okullarda uygulamayı hedeflediğimiz projemiz için belirli başvuru koşulları koymamızda ki sebep tamamen şeffaf olabilmektir. Başvuru koşullarına uymayan hiçbir okula ayrıcalık gösterilmemektedir.