SEYEV HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

 

  • Hangi öğrenim düzeyindeki öğrencilere burs sağlıyorsunuz?
   Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki  resmi eğitim kurumlarında (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.

 

  • Bursun devam etmesi için başarı koşulları nelerdir?
   Eğitim bursunda tarafımızca yapılan seviye belirleme sınavındaki başarı oranı dikkate alınmaktadır.

 

  • Burs sonuçları ne zaman belli olur ve nereden öğrenilebilir?
   Burs başvuruları her yılın Mart ve Eylül aylarında yapılmaktadır. Sonuçları ise 15 gün içerisinde tarafınıza elektronik posta yöntemi ile gönderilir ve bursu kabul ettiklerini ve koşulları onayladıklarını yazılı olarak belirtmeleri istenmektedir. Verilen süre içinde bursu onaylamayanların adaylığı düşmektedir.

 

  • SEYEV burslarında yaş sınırlaması var mıdır?
   Eğitim bursları 25 yaşına kadar olan öğrencilere verilmektedir.

 

  • Burs başvuru koşulları nelerdir?
   T.C vatandaşı olmak, malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler vakıf tarafından belirlenir. Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine vakfımız tarafından belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir, vakfımızın sunduğu burstan yararlanmak için, öğrencinin burs koşullarını sağlaması gerekmektedir, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez, burs verilecek öğrenci sayısını, verilecek eğitimi, yıllık eğitim programını ve süresini belirlemeye Seda Yekeler Eğitim Vakfı yetkilidir.

 

  • Kardeşler aynı burs türünden yararlanabilir mi?
   Gerekli başvuru koşullarını sağladıkları takdirde kardeşler aynı burs türünden yararlanabilirler.

 

  • Almakta olduğum burstan artık yararlanmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?
   Burstan yararlanmak istememe sebeplerini belirterek gerekli evrakların doldurulması istenmektedir.

 

  • Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?
   Başvuruyu yapacak kişinin;
   Kimlik fotokopisi,
   Öğrenci belgesi (yeni tarihli),
   İkametgâh belgesi,
   Adli sicil kaydı,
   Çalışmıyor ise çalışmadığına dair belge, çalışıyor ise gelir bildirimini gösteren belge,
   Başvuru formuna ailenizin mali durumu ile ilgili belgelerin eklenmesi gerekmektedir, (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık        maaşı gösterir banka belgesi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair onaylı belge)
   Adet vesikalık resim.

 

  • Vakfınıza sormam gereken sorular var, bu durumda ne yapmalıyım?
   Vakfımıza info@seyev.org adresinden sorularınızı iletebilirsiniz.

 

  • Burs belgelerini nasıl gönderebilirim?
   Posta yoluyla ya da vakfımızın e-posta adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz.

 

  • Burs desteğiniz kaç yıl devam eder?
   Maddi burs ve  eğitim bursu desteğimiz 1 yıl süreyle devam etmektedir.

 

  • Burs alırsam, sonradan geri ödeme şartı veya mecburi hizmet var mı?
   Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

 

  • Yabancı uyruklu öğrencilere burs verilmekte midir?
   Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği yalnızca T.C. uyruklu öğrencilere burs verilmektedir.