Başvuru Şartları:

 • Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 • Başka kaynaklardan aynı eğitim içeriğini kapsayacak şekilde aynı yardımı veya eğitim bursu almıyor olmak.

Aday Olamayacaklar

 • Başka kaynaklardan aynı eğitim içeriğini kapsayacak şekilde aynı yardımı veya eğitim bursu alanlar,
 • Ücretli değişim programında bulunan öğrenciler,
 • 25 yaşından büyükler.
 • Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler

 

Başvuru ve Süreç

 • Adaylık şartlarını sağlayan öğrenciler, yayımlanan öğrenciler için ingilizce eğitim bursu başvuru formu’nu ilan edilen süre sonuna kadar doldurmalıdır.
 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre SEYEV tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.
 • Burstan faydalanmak için ön materyal sunulur. Ön materyalimizin içeriği her seviyeye ve hedefe göre farklılık göstermektedir.
 • Ön materyal bireysel olarak çalışmaya uygun kelime çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitimlerimizde aday katılımcıya 5 gün süre verilir Sınavda %80 başarı sağlayan katılımcılarımız eğitimlere kabul edilir. Ön materyal verilmesinin ve sınav yapılmasının amacı, katılımcının ders çalışma kararlılığının ve hedefine ilerlerken sahip olduğu ciddiyetin belirlenmesidir.
 • Bu testlerin sonuçlarına göre yapılacak elemeyi geçen adaylar kompozisyon sınavına davet edileceklerdir.
 • Puanlar sıralamaya tabi tutulacak ve burs kazananlar belirlenerek adaylara duyuru yapılacaktır.
 • Mülakata katılmaya hak kazandığı SMS veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda “Eklenecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgeleri ve başvuru formunu kendilerine bildirilecek linke verilen süre sonuna kadar yükleyeceklerdir.
 • Belirtilen tarihten sonra yüklenen dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir.
 • Ayrıca adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği anda hangi aşamada olursa olsun elenecektir.

Eklenecek Belgeler

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler, aşağıda istenen belgeleri kendilerine bildirilen linke eksiksiz olarak yükleyeceklerdir. Belgeleri eksik olan öğrenciler elenecektir.

 • Kimlik fotokopisi,
 • Öğrenci belgesi (yeni tarihli),
 • İkametgah belgesi,
 • Adli sicil kaydı, (e-devlet)
 • Çalışmıyor ise çalışmadığına dair belge, çalışıyor ise gelir bildirimini gösteren belge,
 • Başvuru formuna ailenizin mali durumu ile ilgili belgelerin eklenmesi gerekmektedir, (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi, geliri olmayanlar için
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair onaylı belge)
 • 1 Adet vesikalık resim. (son 6 ayda çekilmiş olmalı)

Önemli Notlar

Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu aşağıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması gerekmektedir.

E-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

Belgelerin Vakfa Ulaştırılması

 • Mülakata girmeye hak kazanan öğrenciler, eklenecek belgeler kısmında belirtilen belgeleri, SEYEV tarafından kendilerine bildirilecek linke yükleyeceklerdir.
 • Başvuru belgelerinin bildirilen süre sonuna kadar ilgili linke yüklenmesi gerekmektedir. Evraklarını eksik yükleyen adaylar değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.
 • Burs başvurusu hakkındaki sorular için info@seyev.org. adresine e-posta gönderebilecektir.

Bursun Devam Etme Koşulu

 • Burs, her ders yılı sonunda SEYEV tarafından yapılan değerlendirme sınavında %80 başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir.
 • Burs verilecek öğrenci sayısını, verilecek eğitimi , yıllık eğitim programını ve süresini belirlemeye Seda Yekeler Eğitim Vakfı yetkilidir.
 • Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Son Başvuru Tarihi:
Burs Başlangıç Tarihi: