Vakıf; misyonu ve ilkelerine uygun olmak kaydıyla; hizmet kalitesini arttırmak, maliyetlerini düşürmek, toplumsal fayda sağlamak, sosyal yardımda bulunmak amacıyla iş birliği yapar.

Vakıf ile benzer misyon ve değerlere sahip vakıf/kurum/kuruluşlarla rekabet kabul edilemez. Yönetim kurulunun onaylamadığı hiçbir kurum ve kuruluş ile iş birliği yapılamaz.

Yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, yurt içi ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak STK’lara üye olmak, Vakfın amaçları doğrultusunda ortak faaliyetler yürütmek; bu doğrultuda yurt içi/ yurt dışında yapılacak herhangi bir faaliyette kurum/kuruluş/STK’larla iş birliği yollarını aramak esastır.