Yekeler Group Bünyesinde; Seda Yekeler Language and Culture Academy ve SY Publications şirketlerinin gelirlerinin yüzde yirmisi her yıl SEYEV bünyesinde eğitim alan öğrencilerimize ve SEYEV dil laboratuvarlarının kuruluşuna aktarılmaktadır.