Seda YEKELER bir dil bilimci, hayırsever, eğitimci ve dezavantajlı çocuklara yabancı dil edindirmenin geniş çaplı bir destekçisidir. SEYEV başkanı olarak, vakfın stratejilerini şekillendirir ve onaylar, sonuçları gözden geçirir ve dil laboratuvarları kurarak kuruluşun ve okulların genel yönünü belirler. Vakfın Türk eğitiminde ve dünyada eşitliği geliştirme hedefine ulaşmak için burslu öğrenciler ve iş birlikçilerle birlikte çalışır.

YEKELER, vakıfta 10 yılı aşkın süredir yaptığı çalışmalarla, özellikle kadınları ve çocukları güçlendirmenin Türk eğitim sisteminde ve tüm topluluklarda ve toplumlarda dönüşümsel iyileştirmeler sağlayabileceğini ilk elden görmüştür. Çalışmaları, eğitim sisteminde anlamlı bir değişime giden yol olarak yabancı dil edinimine giderek daha fazla odaklanmasına yol açmıştır.

YEKELER, aynı zamanda yapay zeka kullanarak dijital dil sistemleri geliştirmek için çalışan bir yatırım ve kuluçka şirketi olan Seda Yekeler Language and Culture Company’nin de kurucusudur ve okuyucuların yeni diller öğrenmesi için bir esin kaynağı olan çok satan kitap SEN DE KONUŞABİLİRSİN’in yazarıdır.

SEYEV dünyadaki tek yabancı dil vakfıdır.

Kısa süre Türkiye Müteahhitler Birliği ve Ankara Barosu gibi kurumlarda çalıştı. Üniversite yıllarında aldığı İngilizce gramer eğitimi nedeniyle kalbinde başlayan ve hiç bitmeyen öğretme arzusu, mütercim ve tercüman kimliğine ağır bastı. 2007 yılında yabancı dilleri etkin bir şekilde öğrenmek isteyenlere yardımcı olmak için yola çıktığı SY Language and Culture Academy’yi kurdu. Kişiye özel bir yöntemle dilin kültürüyle birlikte öğretilmesi amaçlanan Akademi’de, bugün de “dil edinmeye” istekli olanlar ağırlanmaya devam ediyor. Disleksik çocukların yabancı dil öğrenimi konulu tezinin ardından bu alandaki çalışmalarını geliştirerek bu çocukların yabancı dil edinimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Dil yetersizliğinin hayatın belirli alanlarında eksikliklere yol açabileceğine inanarak, sağlık sektöründe çalışanlar için de çaba gösteriyor. Amacı, sağlık profesyonellerinin İngilizce tıbbi metinleri daha iyi anlamalarını ve kendi makalelerini tercümana ihtiyaç duymadan yazabilmelerini sağlamaktır.
Yıllardır sadece ders olarak önümüze konulan yabancı dilin öğrenilmesi gereken bir unsur değil, edinilmesi gereken bir unsur olduğuna ve dünyaya açılmamıza büyük katkı sağladığına inanıyor. Bu konudaki çalışmaları sonucunda YEK Metodu sistemi ile İngilizce ve Fransızca akademik eğitim vermektedir. Seda Yekeler Eğitim Vakfı’nın (SEYEV) kurucu başkanı olarak, Türkiye’nin yabancı dil edinimi konusunda ciddi bir reform yapması gerektiğine inanıyor ve insanlarımızı “anlıyorum ama konuşamıyorum” sorunundan kurtarmak için yaptığı çalışmalarla hem yabancı dil öğretmenlerine hem de iş dünyasına yönelik kurs ve seminerler düzenlemeye devam ediyor.

Çok sayıda yayını, kitabı ve çevirisi bulunmaktadır ve son kitabı “Yılın Eğitim Kitabı” seçilmiştir. Aynı zamanda, eğitim konusunda kendi ülkelerinde fark yaratan 100 eğitimciden biri olarak ödüllendirilmiştir.

”Dünyayı konuştuğu dil ile takip ettiğinizde bakış açınız sınırsız olacaktır.”

Seda Yekeler