Yola çıktığımız ilk günden beri, çocuklarımızın boş vakitlerini doğru değerlendirmesinin önemine ve yabancı dil eğitiminin erken yaşlarda başlaması gerektiğine dikkat çekerek, hem ulusal hem de uluslararası alanda eğitimin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Yabancı dilde eğitim eşitliğine inanıyor, dünyaya yeni kapı açmak isteyen ancak gerekli koşullara sahip olmayanları yardımseverlerle buluşturuyoruz.

Dünyada yaşanan bütün anlaşmazlıklara karşı toplumsal bütünleşmeyi güçlendirebilmek için elimizdeki en büyük aracın ‘dil’ olduğunun farkındayız. Karşılıklı anlayışı sağlamak için yaratılacak saygı atmosferinde birbirimizi ‘anlamanın’ önemini her geçen gün daha iyi kavrıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda SEYEV olarak 2005’ten beri dil eğitiminin gerektirdiği imkânlara koşulsuz erişimin destekçiliğini yaparken önyargıya, ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı dilsel ve kültürel çeşitliliği savunuyoruz.

Başta İngilizce olmak üzere yabancı dil eksikliği öğrencilerin düşünce ve gelecek planlarının gelişimine engel teşkil ederken; biz SEYEV gönüllüleri olarak ülkemizin her köşesindeki okullara ulaşarak, öğrencilerin yabancı dile karşı tedirginliklerini ve önyargılarını kırmalarına yardım ediyor, fırsat eşitliği sağlayarak bir adım ileri gitmeleri için çabalıyoruz.

SEYEV, hayallerinin peşinden koşmuş olan idealist bir düşüncenin ürünüdür, bu nedenle vakıf bünyesinde 15- 25 yaş arası genç girişimcilerin fikirleri desteklenmekte ve onların dünyaya açılabilmeleri yolunda her daim çaba sarf edilmektedir.

SEYEV Gönüllüleri Ne Yapar?

Hayattaki en kıymetli hediyenin ‘zaman’ olduğunu bilirler, SEYEV tarafından belirlenen okullardaki geleceğimizin minik mimarlarına zamanlarını ayırırlar. Akademik, mesleki ve hayati bilgilerini ANLATIRLAR.

Yaratıcı düşünce gelişimine destek olarak her türlü yazılı, görsel ve sosyal materyal bağışında bulunarak PAYLAŞIRLAR.

Dünyanın hayal kuranlara ve düşlediğini yapanlara ihtiyacı olduğunu bilirler, sahip oldukları yetenekleri aktarırlar, öğrencilere her birinin mucize olduğunu hatırlatır UFUK AÇARLAR.

Eğitirler. Şarkı söylerler. Tiyatro yaparlar. Müzik çalarlar. İnandırırlar. Dünyaya açılır, dünyaya açarlar.

” Vakit varken tomurcukları toplarlar. “