Gönüllülük politikasının temeli, hizmet verilecek bölgelerdeki faaliyetin niteliğini güvence altına almak ve nitelikli hizmetlerin yayılmasını sağlamaktır.

Gönüllüler; Vakfın amaçları doğrultusunda gençlerin eğitimi ve kişisel gelişimleri vb. alanlarda faaliyet geliştirmek üzere bu konuda destek sağlamak isteyenler arasından seçilir. Bu çerçevede Vakfın destekleriyle yetişmiş kişilerin de gelecekte gönüllü olmasını sağlayacak yol ve yöntemler geliştirilir.

Vakıf değerlerini benimseyen Gönüllüler , Vakıf ile Vakıfın ulaştığı kişiler arasında ki en önemli köprüdür. Bu çerçevede; Vakıf değerlerini benimseyenler Vakıf Gönüllüsü olabilir.

Bu değerlere aykırı davranan gönüllüler üyelikten çıkartılır. Vakfın, gönüllülerin deneyimlerinden yararlanması ve gönüllü halkasının ihtiyaç duyulan konularda sürekli geliştirilmesi esastır.

Vakıf idari olmayan konularda –faaliyet,etkinlik vb.- gönüllülerle çalışabilir. Gönüllülerin, Vakfın etkinliklerinde yer aldığı süre boyunca görevi ile ilgili ihtiyaçları karşılanır.Gönüllüler, Vakfın genel merkez idari kadrolarında istihdam edilemez.