You are more than your genetics.

Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.