1. Eğitim bursum hangi ayları kapsar?

Eğitim bursunuzun birinci dönemi Eylül-Ocak aylarını ikinci dönemi ise Şubat-Haziran aylarını kapsamaktadır.

  1. Eğitim bursum kesilir mi?

Eğitim bursu ders notlarındaki başarı ile doğru orantılı burs olup, ders notları ortalamasında %85 başarı altında burs kesilmektedir.

  1. Eğitim bursumu devredebilir miyim?

**Burslar devredilemez.

  1. Dil bursumu yüz yüze ya da online alabiliyor muyum?

Ankara’da ikamet edenler için yüz yüze, Ankara dışı bursiyerlerimiz için ise online dil bursu verilmektedir. Bu burs türü nakit değildir, dönemlik ücretsiz dil eğitimleri şeklinde verilmektedir.