GENEL KURALLAR

Vakıf kaynaklarından sağlanacak İngilizce Eğitim Bursları için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 1. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
 2. T.C. vatandaşı olmak.
 3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 4. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler vakıf tarafından belirlenir.
 5. Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine vakfımız tarafından belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.
 6. Vakfımızın sunduğu burstan yararlanmak için, öğrencinin burs koşullarını sağlaması gerekmektedir.
 7. Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
 8. Burs verilecek öğrenci sayısını, verilecek eğitimi , yıllık eğitim programını ve süresini  belirlemeye Seda Yekeler Eğitim Vakfı yetkilidir.

 

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Başka kaynaklardan aynı eğitim içeriğini kapsayacak şekilde aynı  yardımı veya eğitim bursu alanlar,
 • Ücretli değişim programında bulunan öğrenciler,
 • 25 yaşından büyükler.

 

Son başvuru tarihi : Her yılın Ağustos ve  Eylül ayları

Evrakları teslim eden öğrencilerin burs durumları, SEYEV’in değerlendirmesi sonrası mülakata girmesi uygun görülen öğrencilere mail veya sms yolu ile bildirilecektir.

 1. Burstan faydalanmak için ön materyal sunulur. Ön materyalimizin içeriği her seviyeye ve hedefe göre farklılık göstermektedir. Ön materyal bireysel olarak çalışmaya uygun kelime çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitimlerimizde aday katılımcıya 5 gün süre verilir ve daha sonra  vakıf merkezimiz tarafından randevu verilerek sınava davet edilir. Sınavda %80 başarı sağlayan katılımcılarımız eğitimlere kabul edilir. Ön materyal verilmesinin ve sınav yapılmasının amacı, katılımcının ders çalışma kararlılığının ve hedefine ilerlerken sahip olduğu ciddiyetin belirlenmesidir.

 

 

SEYEV Bursu için hangi belgeler gereklidir? 

Başvuruyu yapacak kişinin;

 • Kimlik fotokopisi,
 • Öğrenci belgesi (yeni tarihli),
 • İkametgah belgesi,
 • Adli sicil kaydı,
 • Çalışmıyor ise çalışmadığına dair belge, çalışıyor ise gelir bildirimini gösteren belge,
 • Başvuru formuna ailenizin mali durumu ile ilgili belgelerin eklenmesi gerekmektedir, (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair onaylı belge)
 • 1 Adet vesikalık resim.