Vakfınıza yapılan bağışlar yasal limitler dâhilinde vergiden düşülebiliyor mu?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinde bağış ve yardımlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda vergi muafiyeti tanınan vakıflara (Seda Yekeler Eğitim Vakfının vergi muafiyeti bulunmaktadır) ve kamu yararına çalışan vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan nakdi bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesine ayrıca gösterilmek kaydıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.

 

Yurt dışından yapılan bağışlarda herhangi bir kesinti var mı?

Bulunduğunuz ülke/bölgede Vakfın anlaşmalı olduğu Türk bankalarından bağış işleminizi gerçekleştirmeniz halinde herhangi bir işlem ücreti (Havale/EFT) alınmamaktadır. Uluslararası işlem yapan bankalar vasıtasıyla gerçekleşen bağış işlemlerinde, aracı olan yabancı bankalar tarafından belirli bir miktar komisyon kesintisi uygulanmaktadır.

 

Ayni bağış kabul ediyor musunuz?

Vakıf tabi olduğu mevzuat hükümleri gereğince nakit ve nakit gibi değerlendirilebilen bağışları (nakit bağış, kurban bayramı döneminde vekâleten kurban bağışı ve gayrimenkul bağışı) kabul etmektedir. Ayni bağış olan gayrimenkul bağışında (ev,arsa, tarla, iş yeri ve benzeri) ise tapusu olan, birden fazla hissedarı olmayan ve hukuki problemi bulunmayan taşınmazlar bağış olarak kabul edilmektedir. Nakde dönüştürülmesi mümkün olamayan ev eşyası, giyim eşyası, gıda malzemeleri ve benzeri bağışlar prensip olarak kabul edememekte, bunlardan vasiyet yolu ile intikal edenleri ise nakde çevirerek irada almaktadır.

 

Gayrimenkul bağışlarında tapu masrafını kim karşılıyor?

Vakıf yapılan gayrimenkul bağışlarında, tapu sicil müdürlüğünde yapılacak her türlü masraf Vakıf tarafından karşılanmaktadır.

 

Ayni bağışlarda kargo ücretini kim karşılıyor?

Tüm kargo ücretleri bağışçılar tarafından karşılanmaktadır.

 

Ayni bağışları kendimiz merkezinize gelip bırakabilir miyiz?

Evet, kendi araçlarınızla Pazar günü hariç dilediğiniz zaman ayni bağışlarınızı Ankara’daki merkezimize bırakabilirsiniz.